Favorite Playlist

K•EPL•R - Classic Rock Projects

K•EPL•R

WIE IS K•EPL•R

K•EPL•R Classic Rock Projects is een band die jaarlijks classic rock songs interpreteert, registreert en vertolkt. De muzikanten weten ‘hun helden’ zo dicht mogelijk te benaderen bij het vertolken ervan........

Lees hier meer